ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.

โครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.

ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.
http://jalbum.net/en/browse/user/album/1820110