ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.

โครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.

ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.
http://jalbum.net/en/browse/user/album/1820110