ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.

โครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.

ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการ จิตต์อารี สร้างสรรค์วัยใส ใส่ใจ 3ส.
http://jalbum.net/en/browse/user/album/1820110