ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ระดับประเทศฝ่ายหญิง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 นางสาวมีน่า เวนเคนยอน

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ระดับประเทศฝ่ายหญิง
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562  
นางสาวมีน่า เวนเคนยอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลดรูปภาพที่นี่
https://photos.app.goo.gl/qF1ydQSHmf4YSykb8

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-18','2019','08','52100420');