ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
https://photos.app.goo.gl/m9RqoawmZqu54tci6