ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 
ชื่อ - นามสกุล: อนุวัฒน์ ใจอาวุธ(เอ็ม)
ผู้เข้าชม 642
ปีที่จบ: 2553 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 280 ม.7 บ้านหนองห้า ต.พระบาท อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
เบอร์มือถือ: 0629407721
อีเมล์: tena_m0@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวสุนิสา สายนวล(ใบเตย)
ผู้เข้าชม 632
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 279 ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ: 0613482199
อีเมล์: saynual.toey@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: สหรัฐ วีระพันธ์(แซ้ง)
ผู้เข้าชม 616
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 8/5 ม.4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ: 0613230398
อีเมล์: sang07298@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: จีราภรณ์ อินตา(นก)
ผู้เข้าชม 574
ปีที่จบ: 2534 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ: 0875932031
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: วสันต์ มาทอง(เล็กมี้)
ผู้เข้าชม 653
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 57
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: บริษัท ซีอาจี จํากัด กรุงเทพ
เบอร์มือถือ: 0979415107
อีเมล์: wasd-6342@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม: