ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวสุนิสา สายนวล(ใบเตย)
ผู้เข้าชม 254
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 279 ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ: 0613482199
อีเมล์: saynual.toey@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('alumni','weblogs','ec2-3-87-147-184.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-23','2019','05','52100420');