ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวสุนิสา สายนวล(ใบเตย)
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 279 ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ: 0613482199
อีเมล์: saynual.toey@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อที่ทำงาน: โรงเรียนพิทยรังสี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน: 345 ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
ข้อมูลการใช้งาน
วันที่บันทึกข้อมูล: 9 พ.ย. 2560, 04:07
หมายเลขไอพี: 110.77.221.182
ผู้เข้าชม: 253
แก้ไข: แก้ไข

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('alumni','weblogs','ec2-3-87-147-184.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-23','2019','05','52100420');