ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายเดช สุธรรมปวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน