ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นางสุรางค์ วิสุทธิสระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2555
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายอดิสรณ์ พวงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธันวาคม 2558
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บริหาร : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายเดช สุธรรมปวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน