ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายเดช สุธรรมปวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2564
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน