ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายเดช สุธรรมปวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('director','weblogs','ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-18','2019','08','52100420');