ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 154 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
15 ก.พ. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 63 585.25 KB 7
13 ม.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มกราคม 63 n/a 12
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 762.53 KB 8
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ ฯ 604.43 KB 7
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1.32 MB 9
14 ม.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 510.16 KB 14
13 ธ.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2562 n/a 12
10 ธ.ค. 2562, 00:00 New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 458.67 KB 18
7 ธ.ค. 2562, 00:00 New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 769.71 KB 23
29 พ.ย. 2562, 00:00 New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1.32 MB 25
12 พ.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2562 1.54 MB 24
8 ต.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กันยายน 2562 n/a 28
10 มิ.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณเดือน มิถุนายน 2562 545.73 KB 36
11 ก.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2562 n/a 34
10 มิ.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2562 n/a 37
11 พ.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2562 n/a 33
14 พ.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน เมษายน 2562 n/a 43
14 เม.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มีนาคม 2562 n/a 59
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 155.87 KB 26
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 188.65 KB 37