ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 114 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
14 ก.ย. 2561, 00:00 รายงานงบประมาณ ส.ค. 2561 2.47 MB 2
14 ส.ค. 2561, 00:00 รายงานงบประมาณ ก.ค. 2561 1.85 MB 4
13 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานงบประมาณ มิ.ย.61 133.45 KB 7
14 มิ.ย. 2561, 00:00 รายงานงบประมาณ พ.ค.61 2.34 MB 9
1 ม.ค. 2513, 00:00 รายงานพัฒนาเอกสารประกอบเรียนงานใบตองดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้วิจัย: นางสุวรรณทนา มนีเชษฐา 542.47 KB 42
1 ม.ค. 2513, 00:00 รายงานพัฒนาเอกสารประกอบเรียนงานใบตองดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้วิจัย: นางสุวรรณทนา มนีเชษฐา 542.47 KB 4
14 พ.ค. 2561, 00:00 รายงานงบประมาณ เม.ย.61 2.32 MB 16
4 เม.ย. 2561, 00:00 รายงานงบทดลอง มี.ค.61 2.34 MB 12
12 มี.ค. 2561, 00:00 รายงานงบทดลอง ก.พ.61 2.32 MB 18
15 ก.พ. 2561, 00:00 รายงานงบทดลอง ม.ค.61 n/a 24
9 มี.ค. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ 2561 4.56 MB 42
15 ม.ค. 2561, 00:00 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 2.09 MB 47
1 ม.ค. 2513, 00:00 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1.22 MB 69
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 883.56 KB 43
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 883.56 KB 40
13 ธ.ค. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 6.57 MB 46
13 พ.ย. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนกันยายน 2560 n/a 44
1 ม.ค. 2513, 00:00 NEW!! งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 199.68 KB 178
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค และวัสดุเชื้อเพลิง(แก็ส) 1.21 MB 41
15 พ.ย. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนตุลาคม 6.52 MB 44