ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 185 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
8 เม.ย. 2564, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มีนาคม 2564 1.38 MB 15
21 ม.ค. 2564, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มกราคม 64 1.38 MB 11
15 ก.พ. 2564, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มกราคม 64 1.24 MB 10
10 มี.ค. 2564, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.25 MB 10
8 เม.ย. 2564, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มีนาคม 2564 1.27 MB 11
17 พ.ย. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน ตุลาคม 63 1 MB 33
12 ต.ค. 2563, 00:00 รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 424.97 KB 42
12 ต.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กันยายน 63 1.47 MB 38
11 ก.ย. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน สิงหาคม 63 1.47 MB 39
11 ส.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 63 1.26 MB 38
5 ต.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ 63 1.94 MB 52
24 ก.ย. 2563, 00:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครพนักงงานราชการ 2563 1.19 MB 54
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อช่วยเหลืองานด้านการอาหาร โภชนาการ และงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ 1.01 MB 54
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 656.55 KB 57
13 ก.ค. 2563, 00:00 รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 283.45 KB 54
6 ก.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มิถุนายน 63 1.94 MB 56
9 มิ.ย. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 63 1.98 MB 55
11 พ.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน เมษายน 63 1.94 MB 60
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 779.69 KB 61
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อช่วยเหลืองานด้านการอาหาร โภชนาการ และงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ 779.69 KB 54