ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 108 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
14 พ.ค. 2561, 00:00 รายงานงบประมาณ เม.ย.61 2.32 MB 6
4 เม.ย. 2561, 00:00 รายงานงบทดลอง มี.ค.61 2.34 MB 5
12 มี.ค. 2561, 00:00 รายงานงบทดลอง ก.พ.61 2.32 MB 9
15 ก.พ. 2561, 00:00 รายงานงบทดลอง ม.ค.61 n/a 16
9 มี.ค. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ 2561 4.56 MB 34
15 ม.ค. 2561, 00:00 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 2.09 MB 38
1 ม.ค. 2513, 00:00 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1.22 MB 53
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 883.56 KB 35
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 883.56 KB 32
13 ธ.ค. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 6.57 MB 34
13 พ.ย. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนกันยายน 2560 n/a 34
1 ม.ค. 2513, 00:00 NEW!! งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 199.68 KB 154
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค และวัสดุเชื้อเพลิง(แก็ส) 1.21 MB 33
15 พ.ย. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนตุลาคม 6.52 MB 38
1 ม.ค. 2513, 00:00 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 92.39 KB 37
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 82.8 KB 45
1 ม.ค. 2513, 00:00 รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 1.58 MB 41
27 ก.ย. 2560, 00:00 งบทดลองเดือนสิหาคม 2560 2.41 MB 45
4 ก.ย. 2560, 15:50 ประกาศซ่อมแซมผิวถนน 1.03 MB 38
1 ก.ย. 2560, 00:00 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2.4 MB 48