ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 157 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ขอความร่วมมือเข้ากลุ่ม Line ดังต่อไปนี้ตามห้องเรียนของตนเอง เพื่อพบปะพุดคุยกับครูที่ปรึกษา และให้ข้อมูลการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) 1.31 MB 8
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ก่อสร้างโรงอาบน้ำคนพิการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) n/a 10
9 เม.ย. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มีนาคม 63 1.92 MB 26
15 ก.พ. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 63 585.25 KB 23
13 ม.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน มกราคม 63 n/a 24
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 762.53 KB 25
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ ฯ 604.43 KB 17
1 ม.ค. 2513, 07:00 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1.32 MB 18
14 ม.ค. 2563, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 510.16 KB 23
13 ธ.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2562 n/a 19
10 ธ.ค. 2562, 00:00 New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 458.67 KB 27
7 ธ.ค. 2562, 00:00 New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 769.71 KB 32
29 พ.ย. 2562, 00:00 New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1.32 MB 38
12 พ.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2562 1.54 MB 34
8 ต.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กันยายน 2562 n/a 35
10 มิ.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณเดือน มิถุนายน 2562 545.73 KB 44
11 ก.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2562 n/a 43
10 มิ.ย. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2562 n/a 44
11 พ.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2562 n/a 41
14 พ.ค. 2562, 00:00 รายงานงบประมาณ เดือน เมษายน 2562 n/a 53