ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 47 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
30697 โรงเรียน ป่าซาง 6 บ้านหนองหอย ป่าซาง ป่าซาง 053521044
30769 โรงเรียน ประชาราชวิทยา นาแรม บ้านร้อง งาว 054-365033
30789 โรงเรียน เวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร 054-339031
30790 โรงเรียน ทาขุมเงินวิทยาคาร ทาขุมเงิน แม่ทา 053574679
30826 โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร 054-269284
30827 โรงเรียน แม่ทะพัฒนศึกษา 234 บ้านบอม แม่ทะ 054290317
30828 โรงเรียน เกาะคาวิทยาคม บ้านเกาะคา เกาะคา เกาะคา 054281382
30829 โรงเรียน วังเหนือวิทยา ทุ่งเป้า วังเหนือ วังเหนือ 0-5427-9074
30830 โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 053-591335
30855 โรงเรียน เขลางค์นคร เขลางค์ทอง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 054-226932
30856 โรงเรียน เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บ้านร่องหอย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 054-342191
30882 โรงเรียน โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 054-228182
30883 โรงเรียน เสริมงามวิทยาคม 134 ทุ่งงาม เสริมงาม 054286123
30884 โรงเรียน จักรคำคณาทร 426 ในเมือง เมืองลำพูน 053511011
30885 โรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม บ้านหนองเต่า บ้านแป้น เมืองลำพูน 053573222
30918 โรงเรียน เมืองมายวิทยา บ้านแพะ บ้านแลง เมืองลำปาง
30919 โรงเรียน เมืองปานพัฒนวิทย์ บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน 54260155
30920 โรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา บ้านหล่ายแก้ว ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง 053-578798
30943 โรงเรียน ปงแสนทองวิทยา บ้านปงแสนทอง ปงแสนทอง เมืองลำปาง 054-352779
30944 โรงเรียน เวียงมอกวิทยา บ้านหนองหอย เวียงมอก เถิน 054241506