ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายชยุต ข่าขันมะลี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายเจษฎา จักรแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

นายสวัสดิ์ ไชยทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุวรรณ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนียา ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร อิ่นแก้วถา
ครู ชำนาญการพิเศษ