ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา จักรแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายชยุต ข่าขันมะลี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป