ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา จักรแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

นายสวัสดิ์ ไชยทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุวรรณ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนียา ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ