ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 63 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
28 มิ.ย. 2561, 00:09 รายงานพัฒนาเอกสารประกอบเรียนงานใบตองดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้วิจัย: นางสุวรรณทนา มนีเชษฐา 333
10 มี.ค. 2561, 06:11 นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 320
18 ธ.ค. 2560, 23:08 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 453
18 ธ.ค. 2560, 06:12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 209
5 ธ.ค. 2560, 23:12 NEW!! งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 274
21 พ.ย. 2560, 00:15 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค และวัสดุเชื้อเพลิง(แก็ส) 171
7 พ.ย. 2560, 07:01 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 219
2 พ.ย. 2560, 22:43 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 188
26 ต.ค. 2560, 23:40 ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 267
5 ก.ย. 2560, 23:59 สอบราคาซ่อมแซมเสริมผิวถนน 224
6 ก.ย. 2560, 01:16 โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 535
4 ส.ค. 2560, 06:18 งบทดลองประจำปี 2560 379
18 ก.ค. 2560, 05:56 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560 508
6 ก.ค. 2560, 01:18 การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 356
5 มิ.ย. 2560, 00:59 ประมูลคอมพิวเตอร์ 50 ชุด 400
30 พ.ค. 2560, 23:50 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 232
24 มี.ค. 2560, 04:20 แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ ส่งวันจันทร์ 562
7 มี.ค. 2560, 05:43 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 418
28 ก.พ. 2560, 05:04 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 178
3 ก.พ. 2560, 07:46 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 560