ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 61 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
18 ธ.ค. 2560, 23:08 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 47
18 ธ.ค. 2560, 06:12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 34
5 ธ.ค. 2560, 23:12 NEW!! งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 75
21 พ.ย. 2560, 00:15 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค และวัสดุเชื้อเพลิง(แก็ส) 52
7 พ.ย. 2560, 07:01 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 89
2 พ.ย. 2560, 22:43 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 90
26 ต.ค. 2560, 23:40 ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 112
5 ก.ย. 2560, 23:59 สอบราคาซ่อมแซมเสริมผิวถนน 121
6 ก.ย. 2560, 01:16 โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 354
4 ส.ค. 2560, 06:18 งบทดลองประจำปี 2560 272
18 ก.ค. 2560, 05:56 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560 342
6 ก.ค. 2560, 01:18 การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 286
5 มิ.ย. 2560, 00:59 ประมูลคอมพิวเตอร์ 50 ชุด 284
30 พ.ค. 2560, 23:50 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 164
24 มี.ค. 2560, 04:20 แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ ส่งวันจันทร์ 275
7 มี.ค. 2560, 05:43 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 334
28 ก.พ. 2560, 05:04 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 109
3 ก.พ. 2560, 07:46 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 381
6 ม.ค. 2560, 04:24 ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างอาคาร 138
28 ธ.ค. 2559, 01:28 เอกสารแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR แบบรายงานการติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 480