ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 117 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
30 มิ.ย. 2565, 11:05 ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​ 101
3 พ.ค. 2565, 16:47 ประกาศเปิดภาคเรียน 140
28 มี.ค. 2565, 15:07 ประกาศประกวดราคาสนามบอล 233
28 มี.ค. 2565, 15:07 ประกาศเผยแพร่สนามฟุตบอล 155
28 มี.ค. 2565, 15:22 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอน 122
28 มี.ค. 2565, 15:24 ประกาศ​แผน​จัดซื้อ​ครุภัณฑ์​ ประจำปีงบ 94
28 มี.ค. 2565, 15:23 ประกาศยกเลิกประกาศ Ebidding 82
21 มี.ค. 2565, 16:41 ประกาศ​ e-bidding​ งบลงทุน​ค่าปรับ​ปรุง​พัฒนา​โรงเรียน​ปีงบประมาณ​2565 128
21 มี.ค. 2565, 16:40 ประกาศ​แผนการ​จัดซื้อ​จัดจ้าง ค่าปรับ​ปรุง​พัฒนา​โรงเรียนปีงบประมาณ ​2565​ 127
21 มี.ค. 2565, 16:39 ประกาศ​ e-bidding​ งบลงทุน​ค่าครุภัณฑ์​ปีงบประมาณ​2565 111
21 มี.ค. 2565, 16:38 ประกาศ​แผนการ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​(ครุภัณฑ์)​ ปีงบประมาณ ​2565​ 109
24 ม.ค. 2565, 20:37 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) สู่การปฏิบัติโดยการแปลงแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่เชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ (Performance Agreement : PA) 240
5 ต.ค. 2563, 15:32 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ 2563 1342
24 ก.ย. 2563, 21:04 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 3245
14 ก.ค. 2563, 15:07 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1128
14 ก.ค. 2563, 15:06 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อช่วยเหลืองานด้านการอาหาร โภชนาการ และงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ 1378
11 ก.ค. 2563, 07:52 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 517
11 ก.ค. 2563, 07:50 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อช่วยเหลืองานด้านการอาหาร โภชนาการ และงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ 324
2 ก.ค. 2563, 10:22 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อช่วยเหลืองานด้านการอาหาร โภชนาการ และงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) จํานวน 2 อัตรา 612
1 ก.ค. 2563, 20:07 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา 655