ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

พบข้อมูล: 62 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
10 มี.ค. 2561, 06:11 นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 263
18 ธ.ค. 2560, 23:08 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 422
18 ธ.ค. 2560, 06:12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ 185
5 ธ.ค. 2560, 23:12 NEW!! งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 256
21 พ.ย. 2560, 00:15 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค และวัสดุเชื้อเพลิง(แก็ส) 155
7 พ.ย. 2560, 07:01 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 199
2 พ.ย. 2560, 22:43 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 173
26 ต.ค. 2560, 23:40 ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 249
5 ก.ย. 2560, 23:59 สอบราคาซ่อมแซมเสริมผิวถนน 211
6 ก.ย. 2560, 01:16 โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 509
4 ส.ค. 2560, 06:18 งบทดลองประจำปี 2560 366
18 ก.ค. 2560, 05:56 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560 486
6 ก.ค. 2560, 01:18 การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 345
5 มิ.ย. 2560, 00:59 ประมูลคอมพิวเตอร์ 50 ชุด 379
30 พ.ค. 2560, 23:50 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 218
24 มี.ค. 2560, 04:20 แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ ส่งวันจันทร์ 512
7 มี.ค. 2560, 05:43 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 403
28 ก.พ. 2560, 05:04 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 166
3 ก.พ. 2560, 07:46 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 542
6 ม.ค. 2560, 04:24 ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างอาคาร 210