ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอน

CamScanner 03-25-2022 07.48 (thaischooldb.com)