ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ชื่อ โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยบวช จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 21 -29 ตุลาคม 2560 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพรูปละ 999 บาท หรือตามแต่ศรัทธา ตามหมายเลขบัญชีของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี " กิจการนักเรียน "
https://www.facebook.com/484621381686590/photos/pcb.879279495554108/879279355554122/?type=3