ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ชื่อ โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยบวช จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 21 -29 ตุลาคม 2560 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพรูปละ 999 บาท หรือตามแต่ศรัทธา ตามหมายเลขบัญชีของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี " กิจการนักเรียน "
https://www.facebook.com/484621381686590/photos/pcb.879279495554108/879279355554122/?type=3