ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา

NEW!! งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
http://chitaree.thaischooldb.com/download/download-id-882.htm