ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่


http://www.thaischooldb.com/dl/files/20180310_060218.pdf