ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,531

คุณธรรมเด่น     เป็นงานอาชีพ

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-18','2019','08','52100420');