ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 5,497

        อัตลักษณ์โรงเรียน
มีวินัย  ใจอาสา  มุ่งสู่งานอาชีพ