ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เพลงโรงเรียน

ผู้เข้าชม 4,353

                                             เพลงมาร์ชจิตต์อารีฯ

                แด่ดวงจิตน้ำใจผู้เอื้ออารี                      แด่ความปราณีทุกท่านทั้งหลาย
ดั่งดวงประทีปพรั่งพรายแจ่มใสในชีวี                       ร่มโพธิ์ทองของจิตต์อารีฯ
ชื่นชื้นฤดีจิตต์อารีฯ  ร่มเย็น  (ซ้ำ)
                ขอบารมีพระมหากรุณา                        โปรดเมตตาพ้นทุกข์ยุคเข็ญ
สิ่งชั่วจงอย่าได้เห็น  เป็นไปในทางที่ดี                     ขอสมเด็จพระราชชนนี
เกียติเกริกก้องขจีขจรไปในพิภพ  (ซ้ำ)