ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

เพลงโรงเรียน

ผู้เข้าชม 1,903

                                             เพลงมาร์ชจิตต์อารีฯ

                แด่ดวงจิตน้ำใจผู้เอื้ออารี                      แด่ความปราณีทุกท่านทั้งหลาย
ดั่งดวงประทีปพรั่งพรายแจ่มใสในชีวี                       ร่มโพธิ์ทองของจิตต์อารีฯ
ชื่นชื้นฤดีจิตต์อารีฯ  ร่มเย็น  (ซ้ำ)
                ขอบารมีพระมหากรุณา                        โปรดเมตตาพ้นทุกข์ยุคเข็ญ
สิ่งชั่วจงอย่าได้เห็น  เป็นไปในทางที่ดี                     ขอสมเด็จพระราชชนนี
เกียติเกริกก้องขจีขจรไปในพิภพ  (ซ้ำ)