ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

เพลงโรงเรียน

ผู้เข้าชม 1,765

                                             เพลงมาร์ชจิตต์อารีฯ

                แด่ดวงจิตน้ำใจผู้เอื้ออารี                      แด่ความปราณีทุกท่านทั้งหลาย
ดั่งดวงประทีปพรั่งพรายแจ่มใสในชีวี                       ร่มโพธิ์ทองของจิตต์อารีฯ
ชื่นชื้นฤดีจิตต์อารีฯ  ร่มเย็น  (ซ้ำ)
                ขอบารมีพระมหากรุณา                        โปรดเมตตาพ้นทุกข์ยุคเข็ญ
สิ่งชั่วจงอย่าได้เห็น  เป็นไปในทางที่ดี                     ขอสมเด็จพระราชชนนี
เกียติเกริกก้องขจีขจรไปในพิภพ  (ซ้ำ)