ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้เข้าชม 2,805

หลักสูตรที่เปิดสอน

          ระดับชั้นอนุบาล

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6

          หลักสูตรวอลดอร์ฟ

          หลักสูตรเรียนร่วม

          หลักสูตรทักษะการดำรงชีวิต

          หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ

 
 

หมายเหตุ ผู้สนใจเอกสารหลักสูตร  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ห้องดาวน์โหลด ทางด้านซ้ายมือของหน้าหลัก หรือ http://chitaree.thaischooldb.com/download/