ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ผู้เข้าชม 1,664
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2560
*** เดือน มีนาคม 2560
*** เดือน เมษายน 2560
*** เดือน พฤษภาคม 2560
*** เดือน มิถุนายน 2560
*** เดือน กรกฎาคม 2560
*** เดือน สิงหาคม 2560
*** เดือน กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561
*** เดือน ตุลาคม 2560
*** เดือน พฤศจิกายน 2560
*** เดือน ธันวาคม 2560
*** เดือน มกราคม 2561
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2561
*** เดือน มีนาคม 2561
*
** เดือน เมษายน 2561
*** เดือน พฤษภาคม 2561
*** เดือน มิถุนายน 2561
*** เดือน กรกฏาคม 2561
*** เดือน สิงหาคม 2561

*** เดือน กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2562
*** เดือน ตุลาคม 2561
*** เดือน พฤศจิกายน 2561
*** เดือน ธันวาคม 2561
*** เดือน มกราคม 2562
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2562

*** เดือน มีนาคม 2562
*** เดือน เมษายน 2562
*** เดือน พฤษภาคม 2562
*** เดือน มิถุนายน 2562
*** เดือน กรกฎาคม 2562
*** เดือน สิงหาคม 2562
*** เดือน กันยายน 2562
*** เดือน ตุลาคม 2562
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');