ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ผู้เข้าชม 3,764
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2560
*** เดือน มีนาคม 2560
*** เดือน เมษายน 2560
*** เดือน พฤษภาคม 2560
*** เดือน มิถุนายน 2560
*** เดือน กรกฎาคม 2560
*** เดือน สิงหาคม 2560
*** เดือน กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561
*** เดือน ตุลาคม 2560
*** เดือน พฤศจิกายน 2560
*** เดือน ธันวาคม 2560
*** เดือน มกราคม 2561
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2561
*** เดือน มีนาคม 2561
*
** เดือน เมษายน 2561
*** เดือน พฤษภาคม 2561
*** เดือน มิถุนายน 2561
*** เดือน กรกฏาคม 2561
*** เดือน สิงหาคม 2561

*** เดือน กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2562
*** เดือน ตุลาคม 2561
*** เดือน พฤศจิกายน 2561
*** เดือน ธันวาคม 2561
*** เดือน มกราคม 2562
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2562

*** เดือน มีนาคม 2562
*** เดือน เมษายน 2562
*** เดือน พฤษภาคม 2562
*** เดือน มิถุนายน 2562
*** เดือน กรกฎาคม 2562
*** เดือน สิงหาคม 2562
*** เดือน กันยายน 2562

ปีงบประมาณ 2563
*** เดือน ตุลาคม 2562
*** เดือน พฤศจิกายน 2562
*** เดือน ธันวาคม 2562 
*** เดือน มกราคม 2563
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
*** เดือน มีนาคม 2563
*** เดือน เมษายน 2563
*** เดือน พฤษภาคม 2563
*** เดือน มิถุนายน 2563
*** รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2563 
*** เดือน กรกฎาคม 2563
*** เดือน สิงหาคม 2563
*** เดือน กันยายน 2563
*** รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง_2_2563  

ปีงบประมาณ 2564
*** เดือน ตุลาคม 2563
*** เดือน พฤศจิกายน 2563
*** เดือน ธันวามคม 2563
*** เดือน มกราคม 2564
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
*** เดือน มีนาคม 2564
*** เดือน เมษายน 2564
*** เดือน พฤษภาคม 2564
*** เดือน มิถุนายน 2564
*** เดือน กรกฏาคม 2564 
*** เดือน สิงหาคม 2564
*** เดือน กันยายน 2564
*** รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2564

ปีงบประมาณ 2565
*** เดือน ตุลาคม 2564
*** เดือน พฤศจิกายน 2564
*** เดือน ธันวามคม 2564
*** เดือน มกราคม 2565
*** เดือน กุมภาพันธ์ 2565
*** เดือน มีนาคม 2565