ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางอำไพ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา จักรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ เดี่ยวสันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ครู ชำนาญการ