ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางอำไพ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ เดี่ยวสันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ครู ชำนาญการ