ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางนิธิวดี ธิญญากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมติกา ใจธรรม
ครู ชำนาญการ

นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ครู ชำนาญการ

นายวีรศักดิ์ เป้รอด
ครู

นางกัญญา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งลาวัลย์ ทะนีวงค์
ครู

นายศรายุทธ จักรเงิน
พนักงานราชการ