ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางพิมฉวี ปิงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวริศรา โชติเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

นางวรรณภา มั่นเหมาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกูล
พนักงานราชการ