ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทราภรณ์ แสนคำปา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้ง
ครูอัตราจ้าง

นายกษิดิศวร์ สายเปียง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาภรณ์ โตปินใจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมุทิตา เหว่าโต
ครูอัตราจ้าง