ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายศิลป์ ปะละน่าน
พนักงานบริการ

นายทัด มาเร็ว
พนักงานบริการ

นายเดช ผัดกันทา
พนักงานบริการ

นายสมชาย ปวนปันวงศ์
พนักงานบริการ

นายจตุภัทร ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ผู้ขับเครื่องจักรขนาดกลาง

นางวิมลรัตน์ ปวนปันวงศ์
พนักงานบริการ