ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายศิลป์ ปะละน่าน
พนักงานบริการ

นายทัด มาเร็ว
พนักงานบริการ

นายเดช ผัดกันทา
พนักงานบริการ

นายสมชาย ปวนปันวงศ์
พนักงานบริการ

นายจตุภัทร ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ผู้ขับเครื่องจักรขนาดกลาง

นางวิมลรัตน์ ปวนปันวงศ์
พนักงานบริการ