ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มงานสอนวอลดอร์ฟ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ
ครู

นางสมพิศ พร้อมญาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย อภิวงค์
ครู