ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มงานสอนวอลดอร์ฟ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ
ครู

นางสมพิศ พร้อมญาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย อภิวงค์
ครู