ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมนึก คำน้ำนอง
นักการ

นางสาวชวนชม สุดสงวน
นักการ

นางบุญตา เติมสุข
นักการ

นางผ่าน ผัดกันทา
นักการ

นายจุฬา ม่วงไหมทอง
เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล

นายจง แช่มช้อย
นักการ