ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวชวนชม สุดสงวน
นักการ

นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิลุบล แสนผาบ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายสมนึก คำน้ำนอง
นักการ

นางพรสวรรค์ กาวีวงค์
นักการ

นางคำศรี ถาวรธรรม
นักการ

นางบุญตา เติมสุข
นักการ

นางผ่าน ผัดกันทา
นักการ