ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกูล
พนักงานราชการ

นายศรายุทธ จักรเงิน
พนักงานราชการ

นายนิกร เทพคีรี
พนักงานราชการ