ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้เข้าชม 469
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1112180
เว็บไซต์ : http://thanyarut wongkhiaw
อีเมล์ : thanyarut1625@gmail.com
อื่น ๆ :insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-06','2019','12','52100420');