ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้เข้าชม 30
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :