ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา
ผู้เข้าชม 138
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : คม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2518936
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : Ying2518@windowslive.com
อื่น ๆ :