ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พิณภิรมย์
ผู้เข้าชม 198
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :