ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงานครู : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 
ชื่อผลงาน: เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ศ 20218 ศิลปะการระบายสี (Painting)
อ่าน/ครั้ง 219
ชื่อครู: นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 21 พ.ย. 2562, 15:27
ชื่อผลงาน: เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ศ 20218 ศิลปะการระบายสี (Painting)
อ่าน/ครั้ง 108
ชื่อครู:
ตำแหน่ง:
อีเมลล์:
วันที่โพส: 21 พ.ย. 2562, 15:23
ชื่อผลงาน: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรง และ การเคลื่อนที่
อ่าน/ครั้ง 190
ชื่อครู: นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์: thanyarut1625@gmail.com
วันที่โพส: 24 ส.ค. 2561, 01:06
ชื่อผลงาน: รายงานพัฒนาเอกสารประกอบเรียนงานใบตองดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้วิจัย: นางสุวรรณทนา มนีเชษฐา
อ่าน/ครั้ง 661
ชื่อครู: นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์: Ying2518@windowslive.com
วันที่โพส: 28 มิ.ย. 2561, 00:11
ชื่อผลงาน: แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
อ่าน/ครั้ง 374
ชื่อครู: นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 30 มิ.ย. 2560, 06:22
ชื่อผลงาน: แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
อ่าน/ครั้ง 510
ชื่อครู: นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 7 ก.พ. 2560, 07:53
ชื่อผลงาน: แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วย แสงและพืช
อ่าน/ครั้ง 271
ชื่อครู: นางกัญญา สุขใจ
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 14 พ.ย. 2559, 22:43
ชื่อผลงาน: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่าน/ครั้ง 739
ชื่อครู: นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์: thanyarut1625@gmail.com
วันที่โพส: 7 ต.ค. 2559, 05:27
ชื่อผลงาน: ศิลปะการเพ้นท์(Painting)
อ่าน/ครั้ง 383
ชื่อครู: นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 25 ธ.ค. 2558, 00:51
ชื่อผลงาน: การเขียนเรียงความ
อ่าน/ครั้ง 678
ชื่อครู: นางชญาดา ก๋าเร็ว
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 24 ธ.ค. 2558, 07:50