ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

ผลงานครู : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 
ชื่อผลงาน: แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
อ่าน/ครั้ง 90
ชื่อครู: นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 30 มิ.ย. 2560, 06:22
ชื่อผลงาน: แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
อ่าน/ครั้ง 264
ชื่อครู: นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 7 ก.พ. 2560, 07:53
ชื่อผลงาน: แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วย แสงและพืช
อ่าน/ครั้ง 90
ชื่อครู: นางกัญญา สุขใจ
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 14 พ.ย. 2559, 22:43
ชื่อผลงาน: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่าน/ครั้ง 153
ชื่อครู: นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์: thanyarut1625@gmail.com
วันที่โพส: 7 ต.ค. 2559, 05:27
ชื่อผลงาน: ศิลปะการเพ้นท์(Painting)
อ่าน/ครั้ง 166
ชื่อครู: นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 25 ธ.ค. 2558, 00:51
ชื่อผลงาน: การเขียนเรียงความ
อ่าน/ครั้ง 359
ชื่อครู: นางชญาดา ก๋าเร็ว
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
อีเมลล์:
วันที่โพส: 24 ธ.ค. 2558, 07:50